Son Dakika :
ekonomi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ekonomi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Ev Sahipleri Dikkat!

Gönderen: Fiber Haber on 2 Mart 2012 Cuma | 11:20Maliye bu yıl ev sahiplerinin vergisinin ne kadar olacağını hesaplayıp internet sitesinden yayımlayacak. Ancak Maliye kira gelirinden düşülecek giderleri hesaplamayacak. Bu nedenle ev sahiplerinin kira gelirinden düşülecek giderlerini Maliye’ye bildirmesi gerekiyor. Başta konut kredisi için ödenen faiz var.

2011 yılında kira geliri (gayrimenkul sermaye iradı gelirleri) elde eden ev sahiplerinin bugünden 25 Mart akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Ancak Maliye bu yıl banka işlemlerinden yola çıkarak kimin ne kadar vergi ödeyeceğini kendisi belirleyip Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yayımlayacak. Burada en önemli sorun, bankadan yapılan havale tutarının nihai kazanç sayılıp indirilecek tutarların göz önüne alınmaması olacak. Bu nedenle Maliye’nin ev sahiplerine bildirdiği gelirin verginin üzerinden ödeneceği net tutar olmadığını kanıtlamak özellikle önemli. Ev sahiplerinin Maliye’nin gelir saydığı tutardan indirilecek kalemleri belirleyip bildirmesi gerekecek. Peki hangi harcamaları kira vergisinden düşebiliyoruz? Evi eğer 2007’den sonra almışsanız alış bedelinin yüzde 5’ini 5 yıl boyunca vergiden düşebilirsiniz. Diğer bir önemli kalem de birçok ev krediyle alındığı için ödenen faizin beyanname de gelirden düşülebilecek olması.

* İSTİSNA SADECE KONUTTA VAR

Ev sahipleri 2011’de 2 bin 800 liranın üstünde kira geliri sağlamışsa beyanname vermek zorunda. Bunun altında gelir elde etmişseniz beyanname vermenize gerek yok. İstisna uygulaması sadece konuttan elde edilen gelirler için söz konusu. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna yok. Kira gelirinin yanı sıra başka kazancını beyan eden istisnadan yararlanamaz.

* ÇOCUĞUN OTURUYORSA...
Eğer çocuğunuz ve kardeşleriniz evde oturuyorsa beyanneme vermeye gerek yok. Ancak çocukların veya kardeşlerden her birinin birden fazla evde ikameti görünüyorsa sadece bir ev için vergi yok. diğer ev için emsal kira bedelinden beyanname verilmesi gerekiyor. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.

* MAL İLE ÖDENEN KİRALAR

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlı. tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekiyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır. Evin bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacak. o bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’i olacak.

* BANKADAN ÖDEMEYENE CEZA Konutlarda her bir konut için 500 tL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde, işyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idaresi yoluyla yapılması gerekiyor. Buna uymayanlara kesilecek ceza, Vergi usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın yüzde 5’i olacak.

* GELECEK YILIN VERGİSİNİ ÖDEME
Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin; 2011, 2012 ve 2013 yılları kira gelirleri topluca 2011 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecek.

HANGİ GİDERLERİ GELİRDEN DÜŞEBİLİRİZ?

* Ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri.

* İdare giderleri.

* Sigorta giderleri.

* Ev için harcanan borçların faiz giderleri.

* Konut olarak kiraya verilen bir adet evin iktisap yılından (satın alındığı tarih) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i (İktisap bedelinin yüzde 5’i, tutarındaki indirim, sadece ilgili eve ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacak. 2007 yılından önce elde edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün değil.

* Vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları.

* Amortismanlar.

* Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım giderleri.

* Ödenen kiralar ve diğer gerçek giderler.

VERGİ ORANI NE OLACAK?
* 9.400 tL’ye kadar % 15

* 23.000 tL’nin 9.400 tL’si için 1.410 tL, fazlası % 20

* 53.000 tL’nin 23.000 tL’si için 4.130 tL, fazlası % 27

* 53.000 tL’den fazlasının 53.000 tL’si için 12.230 tL, fazlası % 35


Kaynak: Habertürk

SGK analık ücretinde son noktayı koyduSosyal Güvenlik Kurumu, analık hali ve gebelik muayenelerinde katılım payı alınıp alınmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
SGK Analık ve gebelik durumunda katılım payı alındığını ve bundan sonra da alınmaya devam edeceğini bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, basında analık hali ve gebelik muayenelerinde ilave ücret ve katılım payı alınmayacağı haberlerinden rahatsızlık duydu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olması gerektiği anımsatıldı.

ANALAR İÇİN BORÇ VE PRİM ŞARTI YOK

Kanunun 67 inci maddesi gereği; sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için 30 gün prim ödeme ve borcunun bulunmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ancak analık halinde bu şartın aranmadığı vurgulandı. Bir başka ifadeyle analık nedeniyle gereksinim duyulan sağlık hizmetlerinin kişileri borcuna ve 30 günlük prim şartına bakılmaksızın verildiği tekrarlandı.

KATILIM PAYI ALINIR

Ancak 5510 sayılı yasanın 68. Maddesinde katılım payı alınacak kişilerin; 69. Maddede ise alınmayacak kişilerin tanımlandığı belirtildi. Bu kişiler içinde gebelik/analık halinin bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) analık halleri/gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmamasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı vurgulandı.

İLAVE ÜCRETLER

İlave ücretlerle ilgili 73. Maddeye göre vakıf üniversiteleri ve özel sağlık hizmeti sunucularının Kurumun belirlediği sınırlar içinde kişilerden ilave ücret alabildikleri ifade edildi. Bu oranlar ile ilave ücret alınmayacak hallerin SGK tarafından belirlendiği; ilave ücret alınmayacak hallerin SUT’ta yer aldığı vurgulandı. İlave ücret alınmayacak haller arasında da analık halinin bulunmadığı belirtilerek;  “Sonuç olarak genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsü olan kişiye analık hali nedeniyle sağlık hizmeti verilmesinde; 30 günlük süre veya borç sorgulaması yapılmamaktadır. Analık halinde Kanun gereği alınması gereken katılım payları alınmaktadır. Ayrıca kişilerin; analık hali nedeniyle sağlık hizmeti almak için Kanun gereği ilave ücret almasına izin verilen sağlık sunucularını tercih etmeleri halinde kendilerinden ilave ücret alınabilmektedir" denildi.

Turizm dünyasının altın adamı kim?Turizm Dünyasının Altın Adamı Kim?
Turizm Dünyasının Altın Adamı Kim?
Merhabalar;
Bu haftaki yazımı Türk turizminin her biri altın değerindeki isimsiz kahramanlarına ithaf ediyorum. Türk turizminin gelişmesinde, sürdürülebilir performansında ve dünya çapında güçlü bir turizm markası olmasına katkısı bulunan, alın terlerini, emeklerini gecesini gündüzüne katarak bulundukları turistlik bölgelerde ve çalışma faaliyetlerini sürdürdükleri tüm otel ve sektörün farklı alanlarında bütüne değer katan ve sonuçta ülkemiz turizminin başarısını sağlayan binlerce isimsiz kahraman bence turizmin önde gelen lider yöneticilerinin başarılarının arkasındaki güçlü faktördür. Sonuçta başarı bir ekip işi ise, güçlü bir ekibiniz var ise zafer sizindir.
01.20120302002659.jpg 
Ülkemiz Kıtalar Arası Bir Köprü
Avrupa ile Asya’yı bağlayan Avrasya dediğimiz 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği, dünyada eşi benzerine çok az rastlanan sosyolojik olarak kendi içinde kültürel ve tarihsel birikimini kendine has özellikleriyle, Anadolu’nun sıcak insanının gözü tok gönlü zengin benliğini dünyaya sunmuş bir ülke olma özelliğini taşıyoruz. Ve bu ülkenin turizm değerlerinin tanıtılması için canı gönülden size kapılarını aralayan tanrı misafiridir, hoş gelmiştir sefalar getirmiştir diyen sofrasını paylaşan Karadeniz’in çalışkan kadınları, nur yüzlü elinde bastonuyla bir köy kahvehanesinin bahçesinden yöresini gezmeye gelen turistlere el sallayan dedelerimiz, Harran’da çıplak ayaklarıyla toprağa basmış turistleri selamlayan çocuklar, Urfa’da Balıklı gölde ya da Nemrut’ta şehrini tanıtmaya çalışan sevimli çocuklarımız ya da Fethiye Saklıkent’tin sanki sadık bekçisiymiş gibi yerli ve yabancı   turistleri kalbiyle selamlayan ve uğurlayan Cahip gibi, Edirne’den Van’a ülkemizin turizm gönüllüleri, turizmin gülen yüzleri yine ülkemizin turizm bölgelerini gezen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde seyahat yapmalarını sağlayan direksiyonlarının başında büyük bir dikkatle ve özveriyle hazır bulunan turizm kaptanları, ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini gezdiren, anlatan, açıklayan tur rehberleri, müze görevlileri diye uzayıp giden nice çalışanların turizme katkıları büyüktür.
02.20120302002629.jpg
Saklıkent’in Sadık Bekçisi Cahip Gerçek Bir Turizm Gönüllüsü

Eşen Çayının gürül gürül sularıyla dar ve derin bir kanyonun bütünleştiği Saklıkent Kanyonunun yaz, kış gönüllü bir bekçisi Cahip. Yıllarca saklı kente yolu düşen bir çok arabayı uğurladı herkes çekildi Cahip hiç vazgeçmedi.
Sağır ve dilsiz ama kalbiyle duyacak ve konuşacak kadar hisli hele birde asker selamını verirse Cahib’i hiç unutamazsınız.

03.20120302002823.jpg

En İyi Oteller

Dünyanın dört bir yanından gelen tatilcilerin ülkemizi tercih etmesinde büyük payı olan birbirinden güzel otellerimiz artık dünyada örnek gösteriliyor. Sürekli kendini yenileyen hizmet ve servis anlayışını, gelişen teknolojilerle destekleyen profesyonel personelleriyle misafirlerinin iyi bir tatil geçirmesi ve tekrar kendilerini tercih etmesi için kıyasıya bir mücadele içerisindeki otellerimiz de turizmimize büyük katkı sağlıyor.
05.20120302003139.gif
Bu otellerin başarısında hiç şüphesiz binlerce emektar otel çalışanının özverisi, çalışkanlığı, iş disiplini var. Yüksek sezonda çok çalışan, çalıştığı otelin ismini en iyi şekilde taşıyan, sezonun durumuna göre gerektiğinde ücretsiz izine giden, oteli kapandığı için işsiz kalan, iş değişikliği yapmak zorunda kalan bu turizm emekçileri her yeni sezonda yeni bir performansla mesleklerini sürdürmektedir ve sektörün zorluklarıyla mücadele etmesini bilmiştir kendisini yenileyerek ve gülümseyerek.

04.20120302002743.gif
Turizmin Altın Adamı Kim
Mercek.tv haber sitesinde ülkemizin otelcilik sektöründeki güçlü isimlerinin yer aldığı bir anket yapılmaktadır. Büyük bir heyecan içerisindeki bu yarışın galibi kim olacak hep birlikte izleyeceğiz.  Bu vesile ile otel genel müdür ve CEO’larının arkasındaki altın kahramanları otel çalışanlarını ve ülkemiz turizminin tüm emektarlarını en derin saygı ve sevgilerimi sunarım. İy ki varsınız, unutmayalım ki kazanan ne olursa olsun Türk turizmi ve Türk otelciliği olacaktır. Turizmin ülkeler arası birleştirici ve barışı simgeleyen güzellikleri daim olsun.
Biz ki anılarımızın,
Kadınlarımızın,
Ve ölülerimizin uğruna
Biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna,
Toplu ölümleri yeğleyen bu toprağın insanları
Bir ateş bıraktık geride
Hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan…

 

Tatil Tadında Kalın 

Emekliye maksimum zam vaadi!Bülent Arınç, İntibak Yasasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmede maksimum zam seçeneğinin desteklendiğini bildirdi
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İntibak Yasasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmede, yüzde 70 zam yapılması seçeneğinin desteklendiğini, Maliye ve Hazine'den sorumlu bakanlarının da en yüksek zammın yapılması görüşünü desteklediğini bildirdi.

Arınç, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırımların tanıtımı ve temel atma törenleri ile en yüksek vergi veren mükellefler ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin En Büyük 500 ve İkinci Büyük 500 listelerinde yer alan Manisa'daki kuruluşların ödüllendirilmelerini kapsayan, "Manisa, 2023 Türkiye Hedefine İlerliyor" programına katıldı.
Programda yaptığı konuşmada, törene katılımları son anda iptal olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün, Başbakan Erdoğan'ın bazı birikmiş işlerini tamamlamak üzere çalışma toplantısına katılmak durumunda kaldıklarını belirten Arınç, bu nedenle kendisinin iki bakan adına da törene katıldığını ifade etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bugün açıklanan 2012 Şubat ayı ihracat rakamlarının, ümit verici ve sevindirici olduğunu ifade eden Arınç, bu noktada Manisa'nın da ihracattaki artışını sürdürmesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Arınç, ekonomik istikrarla siyasi istikrarın atbaşı gittiğini, 2002 sonrası sürecin bunu kanıtladığını belirterek, dünyanın Hindistan'dan ABD'ye kadar olan bölümünün krizin pençesinde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin bu ortamda enflasyonla mücadelede başarısı, büyüme hızı ve GSMH artışları, döviz rezervleriyle farklı bir noktada olduğunu, IMF'ye borçlarının neredeyse bitmek üzere olduğuna işaret etti.
İntibak Yasası
Arınç, Bakanlar Kurulu'nda emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek üzere hazırlanan İntibak Yasa Tasarısının ele alındığı görüşme hakkında da bilgi verdi.
Tasarının bugün Mecliste yasalaşmasının beklendiğini dile getiren Arınç, 8 maddelik tasarının yasalaşmasıyla 2000 yılından önce emekliliklerde ortaya çıkan farklılıklar ve adaletsizliklerin giderilmiş olacağını söyledi.
Arınç, geçmişte siyasi iktidarların popülist politikalarla getirdiği farklı emeklilik düzenlemelerinin, ekonomik krizleri hazırlayan en büyük etkenlerden birisi olduğunu ve Hazine'ye zararı olan bu düzenlemelerin çok düşük emekli maaşlarına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Bakanlar Kurulu'na üç farklı seçenek getirdi. 'Yüzde 50 zam yaparsak, şu kadar kişi yararlanacak ve yararlanacakları miktarlar da şu oranlarda olacak. Yüzde 60 yaparsak şu kadar farklılık olacak, yüzde 70 yaparsak şu kadar farklılık olacak. Bundan 2 milyona yakın emekli istifade edecek' diye. Şimdi Maliye Bakanımızın, Hazine'den sorumlu bakanımızın halini düşünün.
Çünkü her artışa göre vereceğiniz rakamlar çok büyük rakamlar. Şöyle gözlerinizi en yakın komşumuz Yunanistan'a, Avrupa'nın en batısındaki Portekiz'e, İspanya'ya, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye uzanın. Yanıbaşımızdaki Yunanistan'da maaşlar donduruldu, eksi yüzde 10-20'lere işçiler imza atmak için sırada bekliyor. Emekli maaşlarından kesintiler yapılmaya başlandı. AB'den istenen miktarın tamamı verilemiyor. Verilmesi için adeta komiserlik teklif ediyorlar. Çok acı olaylar.
Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz de komşumuz ve dostumuz Yunanistan'ın elbette ekonomik sıkıntılar içinde olmasını istemeyiz. Kendimize bakarız, biz de aynı duruma düşmemek için neler yapmamak gerektiğini düşünürüz.
Biz yüzde 50 mi, 60 mı, 70 mi vermeliyiz, bu adaletsizliği giderebilmek için ne yapmalıyız? İnanın Başbakanımız dahil, tüm bakanlarımız, 'yüzde 70 zam yapalım, daha çok insan istifade etsin ve artış herkesi memnun edecek düzeyde olsun' dedi. İyi de nereden vereceğiz bunu? Bu zammı verdiğiniz zaman, 1 milyon 941 bin kişiye 2,7 milyar lira yıllık getirisi var. Maliye Bakanımız da Hazine bakanımız da 'merak etmeyin veririz, paramız var, en yüksek zammı yapalım' dedi.
"Benim gördüğüm bu manzara, hepimizin iftihar ettiği bir manzaradır"
Tüm bunların Türkiye'nin bütçe yönetiminde ve ekonomik anlamdaki gücünü net olarak ortaya koyan unsurlar olduğunu ifade eden Arınç, hükümetin kamu personeli ve işçilerine enflasyon farkını ödeme garantisi getirmesinin de çalışanlar adına çok büyük bir güvence olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.
Arınç, "Bazen sokaklarda toplanan 50-100 kişilik gruptaki insanlara, hükümetin bazı politikalarını eleştirmek isteyen insanlara, 'ne olur başınızı çevirip Yunanistan'a, Portekiz'e çevirin bakın' diyorum. Avrupa'da 5 hükümet istifa etti, ayrıldı gitti. Biz bu işi iyi yönetiyoruz" dedi.

TL'nin simgesinde ilginç tesadüfTürk Lirası'nın simgesi açıklandı. O simgenin ardındaki ekibin lideri ise hoş bir tesadüfü yaşadı..
Türk lirasının yeni simgesini çizen ekibin başında bulunan Tülay Lale, 1977 yılı Konya doğumlu bir jeoloji mühendisi.
Ancak Tülay Lale'nin de baş harflerinin TL olması bir tesadüfe neden oldu.
TL'nin simgesini tasarlayan İZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Lale, CNBC-e'ye konuştu.
Tülay Lale, şunları söyledi:
"Kendi ismimi parayla bağdaştıramadım ama bundan sonra bağdaşacak gibi. DSİ'nin de aralarında bulunduğu birçok devlet kurumuna hizmet veriyoruz.
Selçuk Üniversitesi mezunu bir jeoloji mühendisiyim. 15 yıla yakın bir süredir yayın ve basınla ilgileniyorum. Yayıncı olan ağabeylerimin yanına gidip gelince bu tarafa kayma oldu. Bu alanda jeoloji mühendisleri oldukça fazla. Ben de diğer jeoloji mühendisleri gibi aynı kaderi yaşayanlardan birisiyim.
 
ÇIPA'YA BENZEMESİ TESADÜF
Logonun doğuşunu anlatayım. Logoyu oluşturmadan önce araştırma içine girdik. Para simgelerinin hepsinde çizgilerin olduğunu gördük. Biz bu çizgilere anlam katmak için uğraştık. Yatay çizgiler doğuyla batı arasında köprüyü simgeliyor. Batısını su-okyanus gibi düşünebiliriz, 'l'nin kuyruğunu doğuya uzanan bir kapı olarak düşünebiliriz. Doğu ile batı arasındaki köprü olduğunu ifade etmeye çalıştık. Başbakanımızın söylediği çıpa sembolüyle benzer olması tesadüf ama biz tasarlarken onu düşünmemiştik.
Öyle bir simge yapmalıydık ki, hem elle kullanımda hem de bilgisayar kullanımda çok rahat olmalıydı. 1:6 oranı şartnamelerde isteniyordu.
Klavye ve insanların kullanımı, doğu-batı sentezine kağıt üzerinde karar verdikten sonra çizime geçildi.
Çizgilerin önemi var. İki çizgi olması, köprü anlamına geliyor. 'l'nin yukarıyı göstermesi de ilerlemeyi kaydediyor.
Dünya klavyelerinde bu tuşlar yoksa koymak zorunda kalacaklar. Dünyada da tanıtıma ihtiyaç var. Ajans olarak tanıtımını yapabileceğimizi düşünüyoruz.
'ÖDÜLÜ BİLMİYORUM'
İnanın parasal boyutunu bilmiyorum. Ödülü bilmiyorum, ofise gittikten sonra bakacağım. TL'nin sembolünü bulmak, tarihe geçmek asla parayla ölçülecek bir ödül değil.
Soyadım olan Lale'nin simgesiyle Türkiye'ye gizli de olsa damga vurduk diyordum ama TL'ye damga vurduk.
'ÜÇ TASARIMLA KATILDIK'
Sembolü hazırlarken esinlenme olmadı. Klavyeleri, işaretleri, para birimlerini inceledik. Özgün bir tasarım oldu. Biz yarışmaya üç tasarımla katıldık.
'TELEFONDA ÖĞRENDİM'
Bir televizyon kanalından aranınca şaşırdım. Trafikteydim. Sesimdeki sakinlikten dolayı telefondaki kişi 'Aynı Tülay Lale'yle mi görüşüyorum?' dedi. 'TL yarışmasında birinci olan Tülay Lale'yle arıyorum' dedi. 'İnanın bilmiyorum, ofisi arayayım. Arkadaşlarım baksınlar' dedim. Kazandığımı bile bu şekilde duydum."

Piyasalar günü sakin kapadıPiyasalarda gün sonu trend ne yöndeydi? İşte dolar ve borsadan günün kapanış rakamları...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 4,65 puan ve ortalama yüzde 0,01 oranında değer kazandı.
İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 79,48 puan azalarak 60.725,88 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,13 oranında değer kaybetti.
İlk seanstaki 84,13 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 4,65 puan yükseldi.
Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,01 değer kazandı.
DOLAR/AVRO
Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7540 liradan alınan dolar 1,7570 liradan, 2,3350 liradan alınan avro 2,3390 liradan satılıyor.
Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7460 lira olan dolar güne 1,7520 liradan, 2,3460 lira olan avro 2,3370 liradan başlamıştı.

Yeni TL simgesinin Japonca anlamıTL'nin yeni simgesi Japonca'da ne anlama geliyor hiç merak ettiniz mi?
Türk Lirası'nın yeni simgesi açıklanır açıklanmaz tartışmalar başladı... Basit, çirkin, pratik, güzel... Sıfatlar sosyal medyada uçuşurken twitterda gözümüze takılan bir yorumu sizlerle paylaşalım istedik. Söylendiğine göre TL'nin yeni simgesi Japonca'da "ayrıca" anlamına geliyor.

Google çeviri yardımıyla bunu siz de test edebilirsiniz.
Yapacaklarınız basit:
1. Google çeviriyi (translate) açın ve Japonya-Türkçe çevirisini seçin.
2. Japonca kutusuna "mo" yazın ve alttaki "Fonetik yazıma izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. Size japonca karakteri gösterecek. Karşınıza çıkan harf bugün açıklanan TL'nin simgesinin aynısı.
4. Bu harf/kelimenin Türkçe karşılığına bakarsanız ayrıca yazdığını göreceksiniz

Sıvı yasağı havalimanlarını karıştırdıDış hatlarda yıllardır uygulanan sıvı yasağı bugünden itibaren iç hatlarda da uygulanmaya başlandı
Uçakla seyahat edecek yolcuların, uçak içinde yanlarında bulunduracakları el/kabin bagajlarında taşıyabilecekleri sıvılarla ilgili kısıtlama, bugünden itibaren ilk etapta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başladı. Dış hat uçuşlarında daha önce başlatılan sıvı yasağı, 1 Nisan'dan itibaren de tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak.


Uluslararası kurallara göre, bu tarihlerden itibaren tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde, her biri en fazla 100 ml'lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilecek. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilecek; bunun için 1 litrelik buzdolabı poşetlerini kullanılabilecek. Check-in'e verilen bagajlar ise bu sınırlamanın dışında tutulacak.
Su,şurup içki dahil her türlü sıvı. Kremler, losyonlar, yağlar(Kozmotik yağlar dahil), parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi(Katı halde olan rujlar hariç). Traş köpükleri, deodorantlar. Diş macunları dahil her türlü macun kıvamındaki maddeyler. Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler. Kontak lens sıvıları. Şampuanlar vb.
İSTİSNAİ DURUMLAR
Sıvı yasağının uygulanamayacağı istisnai durumlar arasında ilaçlar(Reçete,sağlık raporu ve orijinal ambalajında olmak koşuluyla) ve bebek mamaları (Bebeğin uçakta olması ve yolculuk süresince tüketebileceği miktar kadar ) yer alıyor. Ancak güvenlik görevlileri bu istisnai durumu yolculardan belgelemelerini ve ilacı tatmalarını isteyebilecek.
GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA ÜRÜNLERİ
Gümrüksüz mağazalardan veya uçuş esnasında alınan ürünler görevli tarafından faturası ile birlikte özel poşete konulacak ve ürüne ait fatura güvenlik kontrol noktasında kontrol edildikten sonra uçağa alınacak. Eğer yolcu varış noktasına başka bir havaalanında aktarma yaparak gidecekse, son ineceği havaalanına kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alış veriş torbasını açamayacak. Yolcuların aktarma yapacağı havaalanındaki sıvı kısıtlamaları uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi gümrüksüz mağazalardan öğrenebilecek.

İşte finalde elenen simgelerTürk Lirası'nın yeni simgesi belirlendi. İşte yapılan yarışmada elenen diğer simgeler...
Türk Lirası'nın simgesi için 8362 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında 7 simge ise finale kalırken, birincilik ödülüne layık görülen tasarım Tülay Lale'ye ait oldu.
İşte diğer simgeler;
fft99_mf2051266.jpg
TL simge yarışması fikri 2011-2015 planında TL'nin tanıtılması amacıyla yer aldı. Yarışma takvimi içinde 8362 adet başvuru yapıldı.
Finale 7 tasarım kaldı. Tülay Lale'ye ait olan tasarım birincilik ödülüne layık görüldü. Lale'nin tasarımında düz olan çizgiler, yukarı eğimli hale getirildi.

Ekonomide yüzleri gülderen iki haber2011 yılına ilişkin işsizlik verileriyle, ocak-şubat 2012 dönemine ilişkin ihracat rakamları açıklandı
Ekonomi çevreleri bugün farklı kaynaklardan gelen iki ayrı haberi konuşuyor. Rakamlardan ilki Türkiye İstatistik Kurumu'ndan diğeri ise Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden geldi.
İki rakamda ekonomi çevrelerinde umut ışığı oldu.
İşsizlik 2011 yılını tek haneli olarak tamamladı. İhracatta ise yılın ilk iki ayındaki yükseliş yüzde 10.4 olarak gerçekleşti.
İŞSİZLİK DÜŞÜŞTE
Türkiye'de 2011 yılında işsizlik oranı, 2010 yılına göre 2,1 puan azalarak yüzde 9,8'e geriledi. Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,9, kırsal yerlerde yüzde 5,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 yılı sonuçlarına göre, 2010 yılında 3 milyon 46 bin olan işsiz sayısı, 2011 yılında 2 milyon 615 bin kişiye geriledi.
İstihdam ise 22 milyon 594 binden, 24 milyon 110 bin kişiye çıktı.
HER YIL DÜŞÜYOR
Türkiye'de işsizlik oranı geçen yıl yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yıl yüzde 11.9, 2009'da yüzde 14 düzeyindeydi.
İHRACAT YÜKSELİŞTE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 11 milyar 156 milyon dolar olurken, yılın ilk 2 ayında ise yüzde 10,3 artışla 21 milyar 694 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleşti.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde düzenlediği basın toplantısıyla şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
TİM verilerine göre şubat ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 11 milyar 156 milyon dolar oldu. Yılın ilk 2 ayında ise yüzde 10,3 artışla 21 milyar 694 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleşti.
Son 12 aylık dönemde ise yüzde 16,59 artışla 136 milyar 873 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TÜSİAD: Fransa ifade özgürlüğünü koruduTÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, 22 Aralık 2011 tarihinde Fransız Parlamentosu'nun alt kanadında, 23 Ocak 2012'de de Fransız Senatosu'nda kabul edilen ve ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' hükmünü içeren yasa tasarısının, 1 Şubat 2012'de 77 Fransız senatör ve 65 milletvekilinin itirazları ile Fransız Anayasa Konseyi'nin gündemine taşındığı hatırlatıldı.

Fransa Anayasa Konseyi'nin söz konusu yasayı ifade özgürlüğüne aykırı bularak iptal ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Başta T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Paris Büyükelçiliği ve Türkiye sivil toplumu tarafından hukuk temelinde sürdürülen mücadele olumlu bir neticeye ulaşmıştır. Bu sonuç AB'nin hukuk güvenliği, ifade özgürlüğü ve temel insan hakları konusundaki referans tutumunu pekiştirmiş ve meşruluğunu güçlendirmiştir.

Ayrıca bu karar ile Fransa – Türkiye ilişkilerindeki kazanımların korunması sağlanmış, ikili ilişkilerin geleceğinin zarar görmesinin önüne geçilmiştir. Bu noktadan hareketle, hukuk temelinden ayrılmadan, sürecin her zeminde tartışılarak geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.''

Haber7

MÜSİAD: Düşünen aklın yolu birdirVardan, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın Fransa Meclisi'nde kabulünün ardından, Türkiye hükümetinin ve iş dünyasının girişimleri ile Fransız senatörlerce Anayasa Konseyi'ne yasanın iptali için başvuru yapıldığını hatırlatarak bu başvurunun kabul edilmesinin Fransa demokrasisi için tarihi bir hatadan dönüş niteliğinde olduğunu kaydetti.

Anayasa Konseyi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin siyasi hesaplarına alet olmayarak, düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan yasanın iptali yönünde önemli bir karar verdiğini belirten Vardan, şunları ifade etti:

''Sonuçta düşünebilenler için aklın yolu birdir. Bundan sonrası için de Nicolas Sarkozy'nin yeniden bu tasarıyı Meclis gündemine taşımaya çalışmasının çok fazla önem taşımayacağı ve hatta bu girişimin Sarkozy'nin siyasi hayatı için büyük bir risk oluşturabileceği kanaatindeyiz. Konuya hukuk ve insan hakları boyutuyla yaklaşarak, olağanüstü bir dış politika stratejisi izleyen Türkiye'nin bu süreçten kazanımlarla çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Başta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış olmak üzere hükümet yetkililerini ve çözüm için gayret sarf eden iş dünyasını tebrik ediyoruz. Bu kararın bu şekilde muhafaza edilmesi halinde, ileride iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ticari faaliyetlerin yeniden düzelmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.''

AA

Dubaili Noor İslamic Bank İran'la irtibatı kestiDubaili Noor İslamic Bank İran bankalarıyla iş yapmayı kesti

Noor Islamic Bank yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran finansal sistemini hedef alan yeni yaptırımları açıklamadan kısa süre önce geçen yıl Aralık ayında İran bankalarıyla iş yapmayı durdurduğunu bildirdi.

Bu kararla İran'ın uluslararası finansal sistemle bağlantılarından bir diğerini kesen banka, İran yönetimiyle ne kadarlık bir iş hacmi bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.

The Wall Street Journal gazetesi, Dubai emirinin oğlunun başkanı olduğu Noor Islamic Bank'ın İran'a petrol ihracatı karşılığında en büyük döviz girdisini sağlayan banka olduğunu yazdı.

Ortadoğu'nun en büyük bankacılık ve ticaret merkezi Dubai, İranlı tüccarlar için önemli bir ticaret merkezi olma özelliği taşıyor.
AA

Erdoğan TL'nin simgesini tanıtacakMerkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere düzenlenen "TL Simge Yarışması" 8 Eylül 2011 tarih ve 2011-54 sayılı basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yarışma kapsamında gerçekleştirilen başvurulara yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen tasarımlar ile TL Simgesi olarak kullanılacak tasarım belirlenmiş ve TL Simgesinin farklı bilgisayar ortamlarında güvenli bir şekilde uygulanabilirliğinin gösterimine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmıştır".

İHA

Standard Chartered'ın karı yüzde 12 arttıİngiliz bankası Standard Chartered geçen yıl 4,75 milyar dolar kar etti.

Standard Chartered yaptığı açıklamada, geçen yıl karının 2010 yılına göre yüzde 12 artarak 4,75 milyar dolara çıktığını bildirdi.

9 yıl üst üste kar eden banka, önceki yıl 4,23 milyar dolar kar açıklamıştı.

Standard Chartered Üst Yöneticisi (CEO) Peter Sands, bankacılık düzenleme yönetmeliklerindeki değişikliklerin artan baskısı ve düşük faiz oranlarının etkisi yüzünden bankanın bu yıl özkaynak karlılığının muhtemelen hedefin altına kalacağını belirtti.
AA

İşte Türk Lirası'nın yeni simgesiMerkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Türk Lirası'nın yeni simgesini açıkladı

Türk Lirası'nın simgesi görücüye çıktı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ''TL Simge Yarışması''nın sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın katıldığı toplantıda açıklandı.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK LİRASINDAKİ DEĞİŞİM... TIKLAYIN...

Başbakan Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada 8 binin üzerinde bir katılımın olduğunu, cezaevlerinden bile bu yarışmaya katılanların olmasının vatandaşlarımızın ne denli bir duyarlılık içinde olduğunu görmek açısından önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, İlk 3 sıraya yükselen kardeşlerimizi tebrik etti.

EMİN ÇÖLAŞAN'I UNUTMADI

Paradan 6 sıfır atılması projesini, o dönemde eleştiren gazetecileri de hatırlatan Başbakan Erdoğan, Emin Çölaşan'ı unutmadı.

"Biz paradan 6 sıfır atacağız deyince bize gülüyorlardı. Köşelerinden bize saldırıyorlardı. Ben Taksim Meydanı'nda şöyle yaparım diyorlardı. Bunlarda ufuk yoktu, saldırganlık vardı. Halkın ayak uyduramayacağını söylüyorlardı. Halkımız ayak uydurmakta oysa hiç zorluk çekmedi. Bilinçli, temkinli, büyük koordinasyon içinde sıfır sorunla, sıfır atma operasyonunu tamamladı. Ne enflasyona olumsuz etki yaptı, ne de uyum sorunu yaşandı."

NEREDEN NEREYE...

6 sıfır atılmış olan yeni Türk lirasına kurumların hızla uyum sağladığını anımsatan Erdoğan, "Alışkanlıkla 1 lira yerine 1 milyon diyoruz. Bazen de geçmişteki bol sıfırlı paraları, kıyas yapmak için kullanıyoruz. bizim de siyaseten işimize geliyor. Nereden nereye geldiğimizi görmek için" diye konuştu. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

TUVALETE GİRMEK 1 MİLYON

Geride bıraktığımız 9 yılın özetini, şu anda kullandığımız paralarda görmek mümkündür. Tuvalete giriş ücretelerinin ne hale geldiğini hatırlayın.

Şu andaki paramız gururu temsil ediyor. Vatandaşlarımız pasaportuyla olduğu kadar cüzdanındaki parayla da gurur duyuyor. Her köşe başında döviz büroları vardı. Çünkü bizim paramızın değeri yoktu. Maaşı alan döviz bürosuna koşuyordu. Şimdi o döviz bürolarının tamamına yakını kapandı

Çünkü bizim paramızın onuru var artık. Şimdi tarihi bir adım atıyor, paramıza tüm dünyada kullanılacak bir simge kazandırıyoruz. Tıpkı Avro'nun doların, yenin, olduğu gibi.

BİLGİSAYARLARA SİMGE EKLENECEK

Bilgisayarlarda artık bu simgenin çıktığı tuşlar olacak.

Paradan sıfırların atılması, simge kazandırılması, asla ve asla teknik bir operasyon değildir.
paramıza yeniden itibar ve değer kazandırılması, bir milletin yeniden uyanması, şahlanması ve ben de varım diyerek küresel bir aktör olarak öne çıkmasıdır.

YUSUF HAS HACİP ÖRNEĞİ

Türkiye 9 yıl boyunca aldığı tedbirlerle ülkenin itibarını muhafaza etmiş, daha da güçlendirmiştir. Ben daha önce de ifade ettim,. 11. yüzyılda devlet adamlarına öğüt veren Yusuf Has Hacib, devletin haklarından bahsediyor. Devletin üzerinde 3 hakkı var. Halk devletine güvenecek, vergisini verecek. Dosta dost düşmana düşman olacak.

Daha da önemlisi bunun gerçekleşmesi için devlet halkına karşı sorumluluklarını yapacak. Ne yapacka devlet, yolları açacak, adalete hükmedecek, paranın ayarını koruyacak. Paranın ayarıyla oynamayacak. 11. yüzyıldan gelen bu vasiyeti, modern hakları da gözeterek adeta yol haritamız haline getirdik.

Yeni yollar inşa ediyoruz. Demokrasinin olduğu kadar ekonominin de önündeki en büyük engel olan çetelerle amansız şekilde mücadele ediyoruz. İleri demokratik standartları Türkiye'ye kazandırıyoruz. Paranın ayarıyla oynamıyor, oynanmasıyla da müsaade etmiyoruz.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Enflasyon, vatandaşın cebinden yapılan modern hırsızlıktır. Aynı şekilde faiz, karşılıksız para basmak modern dolandırıcılıktır. Biz faizleri yüksek buluyoruz, düşüreceğiz. Enflasyon yüzde 10,5 e düşmüş durumda. Gecelik faiz, yüzde 51 den yüzde 11.5 a düştü

Hiçbir şekilde karşılıksız para basılmasına müsaade etmedik. 3 Kasım'ın ardından 2 gneel seçim, 2 halk oylamasına rağmen, popülizme tevessül etmedik.

Türkiye'nin IMF borcu, 23.5 milyar dolardı. böyle devraldık. Şu an, 2.3 milyar dolara düşmüş durumda. Nerden nereye geldik. Bu şekilde güçlenen bir Türkiye var. 9 yıl boyunca yaptığımız gibi önümüzdeki dönemde de 3 alandaki istikrardan taviz vermeyceğiz. Siyasi istikrar, fiat ve finansal istikrarı sürdüreceğiz. Mali disiplinden, disiplinli maliye politikalarından vazgeçmeyeceğiz.

Bankalarımızı sıkı denetledik, reformlar yaptık, karşılıksız para basmadık. Bugün farklı bir konumda bulunuyoruz. Avrupa'daki küresel gelişmeleri takip ederek, yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz"

YENİ SİMGE GÜVEN TEMALI

Toplantıda konuşan Başçı, "TL simge yarışması fikri 2011-2015 planında TL'nin tanıtılması amacıyla yer aldı. Yarışma takvimi içinde 8362 adet başvuru yapıldı. Finale 7 tasarım kaldı. 7 simge arasından birinci seçildi. Simge TL'nin güvenli liman haline geldiğini gösteriyor" dedi. Başçı, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın Tülay Lale'ye ait olduğunu belirtti.

Başçı, Türk Lirası'nın yeni simgesinin altın oran uyumuna dikkat edilerek tasarlandığını kaydetti.

TL SİMGESİ İÇİN: ALTGR+T

Hazırlanan özel programla TL'nin simgesi AltGr+T tuşlarına basıldığında çıkacak. Vatandaşlar yazı tipi ve uygulamalarına Merkez Bankası'nın sitesinden erişebilecek.

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

Merkez Bankası, TL Simge Yarışması sonuçlarının açıklanması ve TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımına ilişkin toplantının 22 Şubat tarihinde düzenleneceğini duyurmuştu.

Ancak TL simgesinin farklı bilgisayar ortamlarında güvenli şekilde uygulanabilirliğinin gösterimine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle söz konusu toplantı ertelenmişti.

İŞTE TL'NİN YENİ SİMGESİ

simge.jpg

İşte finalde elenen simgelerTürk Lirası'nın yeni simgesi belirlendi. İşte yapılan yarışmada elenen diğer simgeler...

Türk Lirası'nın simgesi için 8362 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında 7 simge ise finale kalırken, birincilik ödülüne layık görülen tasarım Tülay Lale'ye ait oldu.

İşte diğer simgeler;

fft99_mf2051266.jpg

TL simge yarışması fikri 2011-2015 planında TL'nin tanıtılması amacıyla yer aldı. Yarışma takvimi içinde 8362 adet başvuru yapıldı.

Finale 7 tasarım kaldı. Tülay Lale'ye ait olan tasarım birincilik ödülüne layık görüldü. Lale'nin tasarımında düz olan çizgiler, yukarı eğimli hale getirildi.

Sıvı yasağı havalimanlarını karıştırdıDış hatlarda yıllardır uygulanan sıvı yasağı bugünden itibaren iç hatlarda da uygulanmaya başlandı

Uçakla seyahat edecek yolcuların, uçak içinde yanlarında bulunduracakları el/kabin bagajlarında taşıyabilecekleri sıvılarla ilgili kısıtlama, bugünden itibaren ilk etapta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başladı. Dış hat uçuşlarında daha önce başlatılan sıvı yasağı, 1 Nisan'dan itibaren de tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak.

YASAĞIN İLK GÜNÜNDEN MANZARALAR... TIKLAYIN

Uluslararası kurallara göre, bu tarihlerden itibaren tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde, her biri en fazla 100 ml'lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilecek. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilecek; bunun için 1 litrelik buzdolabı poşetlerini kullanılabilecek. Check-in'e verilen bagajlar ise bu sınırlamanın dışında tutulacak.

Su,şurup içki dahil her türlü sıvı. Kremler, losyonlar, yağlar(Kozmotik yağlar dahil), parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi(Katı halde olan rujlar hariç). Traş köpükleri, deodorantlar. Diş macunları dahil her türlü macun kıvamındaki maddeyler. Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler. Kontak lens sıvıları. Şampuanlar vb.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Sıvı yasağının uygulanamayacağı istisnai durumlar arasında ilaçlar(Reçete,sağlık raporu ve orijinal ambalajında olmak koşuluyla) ve bebek mamaları (Bebeğin uçakta olması ve yolculuk süresince tüketebileceği miktar kadar ) yer alıyor. Ancak güvenlik görevlileri bu istisnai durumu yolculardan belgelemelerini ve ilacı tatmalarını isteyebilecek.

GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA ÜRÜNLERİ

Gümrüksüz mağazalardan veya uçuş esnasında alınan ürünler görevli tarafından faturası ile birlikte özel poşete konulacak ve ürüne ait fatura güvenlik kontrol noktasında kontrol edildikten sonra uçağa alınacak. Eğer yolcu varış noktasına başka bir havaalanında aktarma yaparak gidecekse, son ineceği havaalanına kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alış veriş torbasını açamayacak. Yolcuların aktarma yapacağı havaalanındaki sıvı kısıtlamaları uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi gümrüksüz mağazalardan öğrenebilecek.

Yeni TL simgesinin Japonca anlamıTL'nin yeni simgesi Japonca'da ne anlama geliyor hiç merak ettiniz mi?

Türk Lirası'nın yeni simgesi açıklanır açıklanmaz tartışmalar başladı... Basit, çirkin, pratik, güzel... Sıfatlar sosyal medyada uçuşurken twitterda gözümüze takılan bir yorumu sizlerle paylaşalım istedik. Söylendiğine göre TL'nin yeni simgesi Japonca'da "ayrıca" anlamına geliyor.

Google çeviri yardımıyla bunu siz de test edebilirsiniz.

Yapacaklarınız basit:

1. Google çeviriyi (translate) açın ve Japonya-Türkçe çevirisini seçin.

2. Japonca kutusuna "mo" yazın ve alttaki "Fonetik yazıma izin ver" seçeneğini işaretleyin.

3. Size japonca karakteri gösterecek. Karşınıza çıkan harf bugün açıklanan TL'nin simgesinin aynısı.

4. Bu harf/kelimenin Türkçe karşılığına bakarsanız ayrıca yazdığını göreceksiniz

Piyasalar günü sakin kapadıPiyasalarda gün sonu trend ne yöndeydi? İşte dolar ve borsadan günün kapanış rakamları...

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 4,65 puan ve ortalama yüzde 0,01 oranında değer kazandı.

İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 79,48 puan azalarak 60.725,88 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,13 oranında değer kaybetti.

İlk seanstaki 84,13 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 4,65 puan yükseldi.

Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,01 değer kazandı.

DOLAR/AVRO

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7540 liradan alınan dolar 1,7570 liradan, 2,3350 liradan alınan avro 2,3390 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7460 lira olan dolar güne 1,7520 liradan, 2,3460 lira olan avro 2,3370 liradan başlamıştı.

Olay Haberler

olayhaberler.com

Diğer Haberler

Spor

Copyright © 2012. Fiber Haber - All Rights Reserved. Blogger tarafından desteklenmektedir.
 
Copyright © 2012. Fiber Haber - Tüm Hakları Saklıdır
Powered by Blogger | Sitemap | Ping | Olay Haber | Spor